Wiedza o kulturze


Dyrektorem był w roku 1950/1951 Józef Gurgul, a w latach 1951-1956 mgr Adam Kolawa. Ostatnim dyrektorem samodzielnego Liceum Ogólnokształcącego był mgr Jan Gocek. Pani dyrektor mgr Magdalena Grodzka-Bulge ciepło zwróciła się do nas - licealistów, życząc nam samych sukcesów w nadchodzącym nowym roku szkolnym. Dyrektor szkoły mgr W. Chwastek w obecności młodzieży i rodziców, społeczeństwa miasta oraz władz lokalnych, oświatowych powiatu i województwa otrzymał z rąk kuratora Okręgu Szkolnego w Krakowie mgr Czesława Banacha klucze do nowego budynku, w którym ulokowano Liceum Ogólnokształcące. Szkołę Podstawową Nr 1 i Liceum Ogólnokształcące połączono w jedną szkołę o nazwie Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Wolbromiu. Copyright @ 2018 Autorskie Liceum Ogólnokształcące nr 42 w Warszawie. Siedzibą naszego Liceum Ogólnokształcącego stała sie na razie Szkoła Podstawowa im. Podkreślić należy kwestię zasadniczą, że decyzja kuratora zezwalająca na utworzenie publicznego XXXIX liceum urszulańskiego cały czas pozostaje w mocy i jest wykonywana przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek.

Nagrody i kary (w pedagogicznym znaczeniu), to określone zabiegi wypełniane przez wychowawcę, których celem jest wyrażenie aprobaty lub dezaprobaty dla danego zachowania wychowanka. 1 oraz zawiadamia ukaranego nauczyciela o zatarciu kary i zniszczeniu orzeczenia o ukaraniu, dołączonego do jego akt osobowych. Razem, przez cztery lata, będziemy kroczyć ścieżką edukacyjną przygotowującą nas do podjęcia wyzwań na uczelniach wyższych oraz do bycia dobrym człowiekiem. W ten właśnie symboliczny sposób dołączyli do akcji promowanej przez Parę Prezydencką. Użytkownicy w łatwy i przyjazny sposób mogą zapoznać się z szerokim wyborem lektur, zarówno z zasobów przeznaczonych dla szkół szkoły podstawowej, jak i ponadpodstawowych. Można zadać zadania, można porozmawiać z uczniami o życiu, czy polecić wykonanie im ćwiczeń, których nigdy w domu by nie wykonali, jak na przykład obejrzenie prasówki z kilku stacji telewizyjnych i porównania ich ze sobą (to z mojej branży). Jeśli możesz, pochwal się na przykład tym, że uczniowie zdali maturę z Twojego przedmiotu na średnią 75% lub osiągali wysokie oceny końcowo roczne.


Copyright © 2020 Gim2.nysa.pl