Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Projekty edukacyjne

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Konkursy i turnieje
   ?Nakrmy si na czytanie!? ? tym hasem zachcamy wszystkich uczniw naszego gimnazjum do obejrzenia filmiku, ktry bierze udzia w konkursie ?Ksiki naszych marze? organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej. Aby wzi w nim  udzia, naleao:
 • stworzy list ksiek, o przeczytaniu ktrych marz uczniowie (maksymalnie 50 pozycji),
 • nagra krtki film (do 60 sekund) bdcy dowodem na to, i to wanie nasza szkoa powinna dosta wskazane dziea.
   Przy ocenie nadesanych prac, komisja konkursowa wemie pod uwag m.in. stopie zaangaowania spoecznoci szkolnej w realizacj nagrania, pomysowo modziey oraz oryginalno wykonania. Szkoy ? zwycizcy konkursu dostan ksiki, ktre wskazali ich uczniowie.
   Projekt powsta dziki ogromnemu zaangaowaniu klasy IIIa.  Pomoc suya take klasa II c, ale najwaniejsz osob  - odpowiedzialn za monta filmiku jest ucze klasy IIIa Sebastian Fudalej. Nad caoci czuwali opiekunowie: p.Joanna Nowak i p.Marzena Bargiel.
Ocecie sami, czy mamy szans na wygran!
 
 
Z okazji Dania Chopaka Samorzd Uczniowski przeprowadzi w naszej szkole gosowanie na najmilszego chopaka ? ucznia oraz nauczyciela. Gosy oddaway zarwno uczennice jak i nauczycielki, personel administracyjny i techniczny. Najmilszymi w Gimnazjum nr 2 im. Karpatczykw w Nysie w roku szkolnym 2015/16 okazali si ucze ? Marcin Czekaj z klasy 2a oraz nauczyciel geografii pan Mariusz Szpitalny. Gratulujemy!
 
   Na stronie gwnej projektu ?Postaw na soce? (www.postawnaslonce.pl), mona si zapozna z wynikami drugiego etapu konkursu badawczego. Zesp ?Wojtki? reprezentujcy w konkursie nasze gimnazjum, ponownie zosta oceniony na trzecie miejsce, ale w punktacji za pierwszy i drugi etap znajduje si na pierwszym miejscu.
   Przypomnijmy, e w kategorii gimnazjw w konkursie promujcym odnawialne rda energii bierze udzia 127 gimnazjw zgoszonych z caej Polski. Obecnie zesp przygotowuje raport za trzeci etap konkursu. Liczymy, e w punktacji kocowej utrzymamy medalowe miejsce.
 
 
 
   Tradycyjnie ju w maju w Gimnazjum nr 2 im. Karpatczykw w Nysie odbya si XV MIDZYGIMNAZJALNA CORRIDA ORTOGRAFICZNA organizowana pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nysa.
Troska o poprawno jzykow powinna by obecnie jednym z priorytetw nauczycieli, zwaszcza polonistw. Z tego wzgldu tegoroczna ?walka z bykami? odbya si pod hasem: ?Szanujmy mow ojcw naszych. Dbajmy o jej pikno.?
   Organizatorkami Corridy byy: pomysodawczyni konkursu p. Izabela Kupka oraz p. Mirosawa Wojnicka-Regeczuk.
   Zainteresowanie konkursem byo bardzo szerokie, mimo e odbywa si on ju 15 raz. Konkurs otworzya p. Izabela Kupka, ktra serdecznie powitaa goci yczc modziey powodzenia, zwycistwa i odrobiny szczcia. Przybyych powitaa rwnie w-ce dyrektor Gimnazjum nr 2 p. Renata Kry.
   Corrida skadaa si z dwch czci. Najpierw modzie pisaa dyktando wyonione drog losowania spord tekstw przyniesionych przez nauczycielki z kadego gimnazjum.
   Po przerwie nasi dzielni ?torreadorzy? rozpoczli rozwizywanie testu ortograficznego, przygotowanego przez organizatorki konkursu. Test by tak skonstruowany, e zawiera pytania z rnych dziedzin polskiej ortografii.  Atmosfera podczas konkursu bya mia, towarzyszy jej spokj i skupienie.
   W skad komisji oceniajcej weszy nauczycielki z piciu  gimnazjw  biorcych udzia w konkursie.  Za cik i mudn prac pragniemy im podzikowa.    
   Chocia to ju XV Corrida, to przybye  na konkurs polonistki  mwiy, e nie wyobraaj sobie, by konkursu miaoby nie by. ?To pikna inicjatywa ? stwierdziy zgodnie?.  
 
Laureatami nieatwej Corridy zostali:
 • I miejsce     Dominika Schaefer  z Gimnazjum nr 1
 • II miejsce    Katarzyna Mykieta z Gimnazjum Diecezjalnego
 • II miejsce    Krzysztof Koodziej z Gimnazjum nr 2
 • III miejsce   Julia Misiaszek z Gimnazjum Diecezjalnego
Laureatom nagrody zostan wrczone przez Pana Burmistrza na zakoczenie roku szkolnego.
 
Sukces Bartosza w II. Powiatowym Konkursie Matematycznym
   20 maja 2015 r. odby si II Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas I gimnazjum. Ucze klasy 1m Gimnazjum nr 2 w Nysie Bartosz Amrogowicz zdoby II miejsce.
Serdeczne gratulacje.
 
 
 
   W dniu 7 kwietnia 2015r. odby si fina XIV Midzynarodowego Konkursu Jzyka Angielskiego GOLDEN OWL. Ucze klasy 3m - Jan Mazur zaj pierwsze miejsce wrd uczestnikw z Polski, tym samym wygrywajc nagrod gwn - wyjazd do Brukseli w towarzystwie posanki Danuty Jazowieckiej. Wyjazd odbdzie si w dniach 02-06 czerwca 2015r., a opiekunem Jana bdzie pani Agata Lisik - nauczyciel jzyka angielskiego w naszej szkole.
Gratulujemy wygranej i yczymy dalszych sukcesw!!!
 
   Dnia 8 maja 2015r. w Gimnazjum nr 1 w Nysie odby si ju po raz czternasty Druynowy Turniej Matematyczny Gimnazjalistw Powiatu Nyskiego. Honorowy patronat nad imprez obj Burmistrz Nysy ? Kordian Kolbiarz.
W konkursie wzio udzia 7 trzyosobowych druyn z nastpujcych szk:
 • Oglnoksztacca Szkoa Sztuk Piknych w Nysie
 • Zesp Szk w Jarnotowie
 • Gimnazjum nr 4 w Nysie
 • Diecezjalne Gimnazjum w Nysie
 • Gimnazjum Sportowe w Nysie
 • Gimnazjum nr 2 w Nysie
 • Gimnazjum nr 1 w Nysie
   Nasz szko reprezentowali uczniowie klasy 3m Aleksandra Pilch, Krzysztof Koodziej i Krzysztof Ryba wraz z opiekunem mgr Elbiet Abramowicz. Do oceny prac konkursowych zaproszono opiekunw druyn. Konkurs skada si z dwch czci: pierwsza obejmowaa druynowe rozwizywanie piciu zada otwartych a w drugiej kady uczestnik rozwizywa test zawierajcy 15 zada zamknitych. Uzyskane w obu czciach wyniki zostay zsumowane i suma punktw zadecydowaa o uzyskanym miejscu.
A oto pierwsze trzy miejsca:
 • I miejsce ? Gimnazjum nr 4 w Nysie
 • II miejsce ? Diecezjalne Gimnazjum w Nysie
 • III miejsce ? Gimnazjum nr 2 w Nysie
Gratulujemy naszej druynie niewtpliwego sukcesu i yczymy dalszych.
 
W dniu 30 marca 2015 roku w Urzdzie Miejskim w Nysie odbyo si uroczyste wrczenie dyplomw i nagrd laureatom konkursw organizowanych w ramach oglnopolskiej kampanii ?Zachowaj Trzewy Umys?. W ramach tej akcji odbyo si wiele konkursw indywidualnych dla uczniw szk podstawowych i  dla gimnazjalistw,  m.in. ?Zimowi medalici? konkurs internetowy nawizujcy do olimpiady zimowej w Soczi, ?Nasz czas? ? konkurs plastyczny, ?Poka si!? ? konkurs fotograficzny oraz konkurs majcy na celu promocj ciekawych gimnazjalistw  ?Szukamy modych mistrzw ? bezkonkurencyjni?. Z Gminy Nysa wyrnionych zostao 8 uczniw szk podstawowych i 4 gimnazjalistw, ktrzy otrzymali nagrody ufundowane przez organizatora Kampanii. Wrd laureatw znaleli si uczniowie naszej szkoy:  Wojciech Gawe (absolwent naszego gimnazjum), Marianna Cholewicka, Karolina Dzika i  Agnieszka Klecza. Koordynatorem akcji bya mgr Elbieta Grzaska.
Gratulujemy!
 
   Natalia Nizioek i Marcin Czekaj z klasy 1a podjli wezwanie i uczestnicz w rekrutacji do Sejmu Dzieci i Modziey, ktry bdzie obradowa ju po raz 21 w dniu 1 czerwca 2015r. Jest to konkurs organizowany w ramach projektu Kancelarii Sejmu RP we wsppracy z Fundacj Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Orodkiem Rozwoju Edukacji. Zadaniem rekrutacyjnym jakie stoi przed Natali i Marcinem jest przeprowadzenie badania wrd spoecznoci lokalnej na temat: ?Miejsca modych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje modzie? oraz nakrcenie krtkiego filmu z przeprowadzonej sondy. Nasi uczniowie peni zapau zabrali si ju do dziaania. Opracowali ankiet i wyruszyli z ni do naszych mieszkacw. Zadawali gwnie dwa zasadnicze pytania: Czy modzie nyska ma gdzie spdza czas wolny w Nysie oraz w jaki sposb mlodzi ludzie mog zaangaowa si w sprawy swojej spoecznoci lokalnej? Zadanie rekrutacyjne wci trwa, dlatego te,  jeli spotkacie naszych ankieterw i macie fajne pomysy, ktre mog wesprze i zainicjowa nowe dziaania na rzecz nas wszystkich, to  miao podzielcie si z nimi.
   Tymczasem trzymamy kciuki za Natali i Marcina, ktrzy jako jedyni gimnazjalici z Nysy walcz o mandat poselski XXI Sesji Sejmu Dzieci i Modziey.
 
   Dnia 12 marca odby si w naszej szkole Pierwszy Gminny Konkurs Krasomwczy. Honorowy patronat nad konkursem obj Burmistrz Nysy ? pan Kordian Kolbiarz. Konkurs zosta przygotowany przez pani Magorzat aczek i pani Monik Dubil.
   Celem konkursu byo rozpropagowanie wrd modziey gimnazjalnej kultury i czystoci jzyka ojczystego, zamiowania do piknego i sugestywnego mwienia oraz ksztatowanie umiejtnoci poprawnego, jasnego i logicznego formuowania myli.
   Myl przewodni krasomwczych zmaga by cytat z ksiki Magorzaty Musierowicz pt. ?Opium w rosole?:
(?) wiat zawsze by taki sam ? peen mioci i nienawici zarazem, dobra i za, kamstwa i prawdy. To e nas przypadkiem zo dotyka nie znaczy wcale, e jestemy szczeglnie pokrzywdzeni. Trzeba to przyj jak jeszcze jedn prb, ktr nam los zada ? i spokojnie robi swoje (?)
   W pierwszym etapie konkursu gimnazjalici zmierzyli si z tematyk swojego codziennego ycia, opowiedzieli o wyborach, aspiracjach i emocjach zwizanych z dojrzewaniem do dorosoci.
   W drugim etapie modzie wypowiedziaa si na temat swojej przyszoci w kontekcie perspektyw, ktre stwarza modemu, ambitnemu czowiekowi Nysa.
   Uczestnicy konkursu obejrzeli take film, nagrany przez uczniw naszej szkoy, w ktrym gimnazjalici, na powanie i ?z przymrueniem oka?, odpowiedzieli na pytanie: Dlaczego warto mwi i pisa poprawnie?
   Po wysuchaniu przemwie jury w skadzie: pani Agata Skibiska, pani Lucyna Zalewska i pani Alicja Mynarz, wyonio zwycizcw konkursu:
         I miejsce ? Agnieszka Skirzewska ? Gimnazjum nr 4
         II miejsce ? Eliza Ciua ? Gimnazjum nr 1
         III miejsce ? Magdalena Packa ? Gimnazjum nr 2
   Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody (tablet, suchawki), a uczestnicy sodki upominek przypominajcy o krasomwczych zmaganiach.
   Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do wzicia udziau w Drugim Gminnym Konkursie Krasomwczym w przyszym roku szkolnym.
 
   

      
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 16


Copyright by Janusz Zaczek (2010)

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeżeli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. .

EU Cookie Directive Module Information