Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości 

Projekty edukacyjne

Strona główna Konkursy i turnieje
     Mio nam poinformowa, e dwoje naszych uczniw ma na swoim koncie kolejne sukcesy literackie.
     W XII Wojewdzkim Konkursie Literacko - Plastycznym ?Zwierzaki? ogoszonym przez Publiczn Szko Podstawow nr 1 w Opolu i Polski Zwizek owiecki Zarzd Okrgowy w Opolu wyrnienie przyznano Jakubowi Kry z klasy II m (nauczyciel polonista - mgr Dorota Woniak) za opowiadanie pt. ?Pies ? najlepszym przyjacielem czowieka?, a wrd nagrodzonych znalaza si uczennica klasy I m - Anna Woniak (nauczyciel polonista - mgr Magorzata aczek), ktra napisaa opowiadanie pt. ?Pieskie ycie?. Uroczyste rozdanie nagrd bdzie miao miejsce na Zamku Ksit lskich w Brzegu w dniu 19 czerwca br.
    Ania zostaa rwnie wyrniona w X edycji Oglnopolskiego Konkursu Literackiego ?O Zote Piro? zorganizowanym przez Klub Kultury Rado w Warszawie. Tym razem jury nagrodzio opowiadanie pt. ?Przygoda ycia".
Nagrodzonym gratulujemy!
 
Podsumowanie konkursu plastycznego "Magia drzewa"
1 maja 2011r. uczniowie z naszego gimnazjum oraz opiekun Jadwiga Olszewska brali udzia w podsumowaniu konkursu plastycznego "Magia drzewa" inspirowanego kasztanowcami lub ich ochron przed szrotwkiem kasztanowcowiaczkiem w Siestrzechowicach. Celem tego konkursu zorganizowanego przez Urzd Miejski w Nysie byo rozwijanie wrd modziey wraliwoci ekologicznej i artystycznej jak rwnie ksztatowanie u modziey poczucia harmonii ze rodowiskiem i ca przyrod.
Nasi uczniowie zajli pierwsze trzy miejsca.
    I miejsce - Daria Jacewska (kl.IIIc)
   II miejsce - Klaudia Zajc (kl.IIIc)
  III miejsce - Sandra Lach (kl.IIIb)
Opiekunem wszystkich laureatw bya p.Jawiga Olszewska.
Modzie wzia rwnie udzia w sadzeniu drzew kasztana jadalnego wraz z uczniami innych zaproszonych szk.
 
 
Konkursy biologiczno-przyrodnicze w roku szkolnym 2010/2011
W kwietniu 2011 odbya si II edycja konkursu przyrodniczo-ekologicznego Tuowice 2011.
Nasze gimnazjum reprezentowali: Jakub Kry, Micha Rupiski, Agnieszka Rbisz, osignli wysokie miejsca. Wrd uczniw szk caego wojewdztwa w cisej grupie finalistw znalaz si ucze Micha Rupiski kl. II m, przygotowany do konkursu przez mgr Edwarda Buk.
 

    

         

 
W dniu 13 maja 2011 roku reprezentacja naszej szkoy w skadzie:
   1) Ewelina Ejzel - kl. IIIm
   2) Kamil Mordarski - kl. IIIm
   3) Ewa Zikowska - kl. IIIm
wzia udzia w X Druynowym Turnieju Matematycznym Gimnazjalistw Powiatu Nyskiego. Turniej zorganizowao Gimnazjum nr 1 w Nysie. Obejmowa dwie czci: I-grupowe rozwizywanie zada oraz II-indywidualny test. Ostateczne wyniki przedstawiay si nastpujco:
   I miejsce - Gimnazjum Diecezjalne w Nysie
   II miejsce - Gimnazjum nr 1 w Nysie
   III miejsce - Gimnazjum nr 3 w Nysie
   IV miejsce - Gimnazjum nr 2 w Nysie
   V miejsce - Zesp Szk Sportowych w Nysie
   VI miejsce - Zesp Szk w ambinowicach
   VII miejsce - Zesp Szk w Korfantowie
Poziom konkursu by wysoki, wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy a najlepsi nagrody ksikowe. Naszym reprezentantom yczymy wielu sukcesw oraz dalszej zdrowej rywalizacji w konkursach.
 
Byka za rogi

   To ju jedenasty raz gimnazjalici z caej Nysy zmierzyli si z ?bykami? podczas ?Corridy Ortograficznej?, organizowanej przez polonistki z Gimnazjum nr 2 im. Karpatczykw: p.Izabel Kupk oraz p.Agnieszk Dastych.
   Po eliminacjach szkolnych, ktre cieszyy si bardzo duym zainteresowaniem, wszystkie gimnazja wyoniy picioosobowe grupy finalistw. W cisym finale znalazo si 25 uczniw ? najlepszych z najlepszych.
   Jak na konkurs ortograficzny przystao, zaczlimy od dyktanda. By to autorski test organizatorek: wzruszajca opowie o beatyfikowanym 1 maja Papieu Janie Pawle II. Tej postaci powicony by rwnie test ortograficzny (krzywka, pytania zamknite i otwarte). W ten sposb chcielimy odda hod naszemu Wielkiemu Rodakowi, o ktrym mwimy z dum i wzruszeniem.
   Prace sprawdzay polonistki ze wszystkich nyskich gimnazjw. Poziom by wysoki, do wyrwnany.
 
Tym wiksze gratulacje dla zwycizcw, ktrymi s:
1. Alicja Dbska ? Gimnazjum nr 2
2. Katarzyna Dycha ? Gimnazjum nr 3
3. Aleksandra Doskocz ? Gimnazjum Diecezjalne i Julita Demczuk ? Gimnazjum Sportowe
 
Organizatorzy serdecznie dzikuj wszystkim uczniom i pedagogom, ktrzy co rok przystpuj do konkursu i reprezentuj wysoki poziom wiedzy ortograficznej.
 
                                                                   czytaj  
 
Nasi uczniowie zajli II miejsce druynowo w VI Konkursie Matematyczno - Przyrodniczym dla uczniw klas II gimnazjum.
Szko reprezentowali: Grzegorz Filipowski, Piotr Tarnowski, Konrad Szelg.
Opiekunem uczniw bya mgr Bogusawa Kotonowska.
                                                                                  SERDECZNIE GRATULUJEMY!
 
     Dnia 19 kwietnia 2011r. w Zespole Szk Mechanicznych w Nysie odbyo si I Midzyszkolne Dyktando z Jzyka Angielskiego. Uczniowie mieli za zadanie napisa dwa kilkunastozdaniowe teksty w jzyku angielskim. Najmniej bdw popeni ucze z Gimnazjum nr 1, zdobywajc zarazem pierwsze miejsce, natomiast dwa kolejne miejsca przypad uczniom naszej szkoy.
     Katarzyna Wickiewicz z kl. III m uplasowaa si na drugiej pozycji, natomiast Jakub Kry z kl. II m - na trzeciej. Laureatom konkursu gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.
 

 
W konkursie uczestniczyo 44731 osb, w tym z naszego wojewdztwa 1023 osoby. Uczniowie mieli do rozwizania 30 zada: 10 po 3 pkt, 10 po 4 pkt i 10 po 5 pkt.
Z naszej szkoy wzio udzia 10 uczniw z klasy IIm, ktrzy osignili bardzo wysokie wyniki w wojewdztwie i w kraju.
 
Oto wyniki konkursu:
(MW - miejsce w wojewdztwie, MK - miejsce w kraju)

5 MW; 187 MK     - Filipowski Grzegorz
6 MW; 247 MK     - Rupiski Micha
13 MW; 427 MK   - Tarnowski Piotr
21 MW; 1085 MK - Rysiak Martyna
22 MW; 1095 MK - Szczepaski Rafa
27 MW; 1248 MK - Kry Jakub
42 MW; 1782 MK - Popiel Dominik
53 MW; 2060 MK - Kruszyska Izabela
76 MW; 2566 MK - Szelg Konrad
78 MW; 2597 MK - Czarnoski Aleksander

Konkurs organizowaa po raz siedemnasty firma owcy Talentw - Jersz.
Udzia w konkursie oglnopolskim da uczniom niepowtarzaln szans porwnania swojej wiedzy i umiejtnoci z uczniami z innych szk wojewdztwa.
Gratulujemy.
 
Internetowy Konkurs Matematyczny MATMIX.pl
W konkursie uczestniczyli uczniowie rozwizujc zadania w dwch etapach. Etap I rozgrywa si od 8 listopada 2010r. do 14 marca 2011r.
Uczniowie mieli do rozwizania 12 zestaww w kolejnych tygodniach.
Finalist z naszej szkoy zosta Jakub Kry z klasy IIm.
Jakub zosta zaproszony do Warszawy, gdzie 2 kwietnia 2011r. spotkao si 100 najlepszych matematykw, ktrzy przeszli do etapu II z najwiksz liczb punktw.
Gratulujemy.

 
W dniu 24 marca 2011r. w PWSZ w Nysie odbyy si miejsko-gminne eliminacje konkursu "Modzie chroni i zapobiega poarom".
Nasz szko reprezentowali Mikoaj Madej z klasy III e i Aleksandra Pawlaczyk z klasy II p. Po przeprowadzonym konkursie do etapu powiatowego zakwalifikowali si ww. uczniowie zajmujc odpowiednio:
    miejsce I   -  Aleksandra Pawlaczyk
    miejsce III -  Mikoaj Madej
W dniu 30  marca w PSP w Nysie odbyy si eliminacje powiatowe ww. konkursu.
Po przeprowadzonych testach do etapu wojewdzkiego zakwalifikowaa si Aleksandra Pawlaczyk z klasy II p. uzyskujc 37,5 pkt zajmujc I miejsce. Gratulacje.
 
Nasi uczniowie znowu najlepsi - I miejsca w konkursie poetyckim
Uczennica klasy IIIC Alicja Dbska (op. M.Bargiel) zaja I miejsce w Konkursie Poetyckim ?Bardziej by? organizowanym w padzierniku 2010r. przez Urzd Marszakowski. Naleao napisa minimum 15 wierszy o dowolnej tematyce.
Ponadto ucze klasy IIIE Szymon ak (op. A.Dastych) w tym samym konkursie (kategoria proza) zaj rwnie I miejsce.
Wyniki ogoszono 11 marca 2011r., a nagrody w postaci bonu pieninego zostan wrczone laureatom w maju (podczas uroczystej gali).
Alicja nagrod odbierze drugi raz, gdy w ubiegym roku w tym samym konkursie zdobya II miejsce.
Gratulujemy nagrody!
 
Dnia 10 marca 2011r. uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Nysie brali udzia w 56. Oglnopolskim Konkursie Recytatorskim organizowanym przez NDK (etap miejsko ? gminny). W konkursie uczestniczyo pi osb (TURNIEJ TEATRW JEDNEGO AKTORA):
Kamila Pluta IIIB  op. M. Bargiel
Maria Hasiak IIIB  op. M. Bargiel
Alicja Dbska IIIC  op. M. Bargiel
Martyna Rysiw IIM  op. D.Woniak
Aleksander Czarnoski IIM  op. D.Woniak

Wyrnienie otrzymali:
Kamila Pluta i Aleksander Czarnoski.
Kolejne eliminacje (etap rejonowy) ju 17 marca.  
yczymy powodzenia!
 
     Ostatni dzie przed feriami to dobry czas na przygotowanie szkolnych obchodw Dnia Switego Walentego; z tej okazji samorzd szkolny zorganizowa Poczt Walentynkow, ktra dostarczaa drobne upominki i yczenia.
     W tym czasie odbywa si te I Midzygimnazjalny Konkurs Piosenki Walentynkowej - "Nyskie Amory", ktrego pomysodawczyni i twrc jest p. Agata Lisik. Wzili w nim udzia przedstawiciele trzech nyskich gimnazjw. Gimnazjum nr1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum Diecezjalne. Jury miao do podjcia trudn decyzj, bowiem uczestnicy zaprezentowali naprawd wysoki poziom aranacji wykonywanych utworw o tematyce miosnej. Oceniano poprawno jzykow, wyraz artystyczny dykcj oraz interpretacj utworu.
     Nagrody w postaci "Nyskich Amorw" trafiy do: Zespou Wokalno-Instrumentalnego z Gimnazjum nr 1, ktrego opiekunem jest Pan Damian Orowski (I miejsce), przedstawicielki Gimnazjum Diecezjalnego za zajcie II miejsca oraz duetu instrumentalno-wokalnego Katarzyna Wickiewicz i Daria Kazibut z Gimnazjum nr 2. Dla wszystkich uczestnikw przygotowano upominki i pamitkowe dyplomy.
     Impreza zyskaa wyrazy uznania ze strony uczestnikw, jury oraz publicznoci, zatem mamy nadziej na kontynuacj takiego muzycznego spdzania dnia witego Walentego.
 
 
Sukces naszego ucznia !!!
Wpisany przez Administrator   
Ucze klasy II m Grzegorz Filipowski w etapie miejsko - gminnym XI Wojewdzkiego Konkursu Chemicznego zaj II miejsce i zakwalifikowa si do etapu wojewdzkiego. Grzegorzowi serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 11


Copyright by Janusz Zaczek (2010)

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeżeli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. .

EU Cookie Directive Module Information