Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 

Projekty edukacyjne

Polecamy

Reklama

Przydatne linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
   Poczet sztandarowy naszej szkoy w skadzie: Dawid Nizio, Martyna Zajc, Wiktoria Wilczek oraz Mariusz Woniak wraz z opiekunami pani Ew Chojeck i pani Joann Brach wzili udzia w X Sejmiku Szk Karpackich, ktry odby si w dniach 8 - 10 wrzenia 2016 roku w Biaymstoku. W czasie wyjazdu uczniowie wzili udzia w XVI Midzynarodowym Marszu Pamici Polskiego Sybiru, uczestniczyli w ciekawych wycieczkach: do meczetu w Kruszynianach, muzeum ikon w Supralu oraz synagogi w Tykocinie. Bya to te okazja do nawizania nowych znajomoci i poznania innych reprezentacji szk, m.in. z Nowej Rudy, gdzie odbdzie si sejmik w 2018 roku. Podczas Sejmiku zostay rwnie podsumowane konkursy tematyczne. Z radoci informujemy, e I miejsce w kategorii prezentacja multimedialna zaj ucze naszego Gimnazjum - Mariusz Woniak, klasa II b.
Serdecznie gratulujemy!
 
 
 
 
      Tre ogoszenia 
 
 • godz. 8:15 - msza w. w Kociele p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Nysie ul.Rodziewiczwny

 • godz. 10:00 - rozpoczcie roku szkolnego dla wszystkich klas gimnazjalnych

 
     
     

   We wtorek 5 lipca br. na play nyskiego jeziora odbyo si uroczyste podsumowanie I edycji turnieju piki nonej plaowej ?Policja Dzieciom". Przedsiwzicie to byo skierowane do dzieci szk podstawowych z powiatu nyskiego, ktre podczas wakacji spdzaj czas wolny w domu. W konkursie wzio udzia ponad 30 dzieci. Kade z nich na zakoczenie otrzymao nagrod. Zwycizcom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
   Podsumowanie turnieju sportowego odbyo si wczoraj w rejonie stanicy WOPR Nysa. W uroczystoci wzili udzia  Komendant Powiatowy Policji w Nysie kom. Piotr Smole, nadkom. Magorzata Jeewska ? policjantka zespou ds profilaktyki spoecznej, kierownik Sezonowego Ogniwa Suby Wodnej KPP w Nysie sier. szt. Jarosaw Biaochawek.
Nie zabrako rwnie przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Nysie Pa: Henryki Woochacz oraz Aliny Baran, wsporganizatorw turnieju ? Beaty Ciasto z Gimnazjum nr 2 w Nysie, ratownikw WOPR, zaproszonych goci oraz najwaniejszych podczas tej uroczystoci ? zawodnikw.
   To pierwsza edycja konkursu "Policja Dzieciom" zorganizowana w formie piki plaowej. Gwnym celem tego przedsiwzicia jest zapewnienie dobrej zabawy dzieciom poprzez aktywny wypoczynek.
Rozgrywki odbyway si w poniedziaek 4 lipca na play Nyskiego Orodka Rekreacji. Do pikarskiej walki przystpio sze druyn. Komendant Powiatowy Policji w Nysie kom. Piotr Smole wraz z przedstawicielkami Starostwa Powiatowego w Nysie wrczyli nagrody zwycizcom oraz wszystkim uczestnikom turnieju. Na zakoczenie pogratulowali modym sportowcom za osignicia.
 
I miejsce ? 101 NYSA
II miejsce ? Global Elitowcy
III miejsce ? Druyna 7
IV miejsce ? FC Gruszki I
V miejsce ? Super Piorun
VI miejsce ? FC Gruszki II
 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!!

Autor tekstu: Komenda Powiatowa Policji w Nysie
 
 
   Rozpocz si kolejny etap realizacji budetu obywatelskiego, w ramach ktrego na dziedzicu szkoy powstanie "Ogrd dowiadcze - interaktywna ekspozycja przybliajca prawa przyrody". Na stronie gminy ukaza si przetarg na wykonanie zaplanowanej koncepcji zagospodarowania dziedzica. W nowym roku szkolnym uczniowie bd mieli moliwo korzystania z nowej strefy rekreacyjnej. Dla przypomnienia prezentujemy wizualizacj "nowego dziedzica". Zapraszamy lokalne firmy do skada ofert: http://bip.nysa.pl
 
 
Policja Dzieciom 2016
 
 

Nyscy policjanci z ratownikami WOPR Nysa zapraszaj do udziau w I edycji wakacyjnego turnieju pikarskiego na play ?Policja dzieciom?. Impreza organizowana jest przez Komend Powiatow Policji w Nysie WOPR Nysa oraz przy wspudziale Gimnazjum nr 2 w Nysie. Zawody adresowane s do dzieci i modziey powiatu nyskiego, spdzajcych wakacje w miejscu zamieszkania, wpisujc si tym samym w dziaania profilaktyczne realizowane przez nyskich funkcjonariuszy. Formularze zgoszeniowe mona pobiera w Komendzie Powiatowej Policji w Nysie.

Zapraszamy do udziau w turnieju plaowej piki nonej ?Policja dzieciom?. Turniej odbdzie si w lipcu, na play w Skorochowie. Impreza adresowana jest do dzieci i modziey powiatu nyskiego, spdzajcej wakacje w miejscu zamieszkania.

CEL ZAWODW:

 • popularyzacja plaowej piki nonej wrd dzieci
 • zachcanie do udziau w zorganizowanych imprezach sportowych
 • wyonienie najlepszego zespou z terenu powiatu nyskiego
 • propagowanie zdrowego trybu ycia, wolnego od przemocy i uywek

ORGANIZATOR: Komenda Powiatowa Policji w Nysie oraz Gimnazjum nr 2 im. Karpatczykw w Nysie

MIEJSCE ZAWODW ? plaa Nyskiego Orodka Rekreacji w Skorochowie

UCZESTNICY: uczniowie klas III i VI szk podstawowych (mog by druyny mieszane dziewczt i chopcw)

TERMIN:   4 i 5 lipca 2016 r. w godz. 9:00 ? 13:00

 • 4 lipca ? turniej plaowej piki nonej
 • 5 lipca ? podsumowanie rozgrywek i piknikprzy stanicy WOPR Nysa, pokazy ratownikw WOPR i policjantw SOSW

 REGULAMIN TURNIEJU:

 • druyny: 4 zawodnikw w polu + bramkarz
 • stroje sportowe, zawodnicy graj na bosaka (piaszczysta plaa), ale dopuszczalna jest gra w obuwiu sportowym
 • czas trwania meczu: 2 x 7 min. ze zmian stron boiska

INFORMACJE DODATKOWE:

 • organizator zapewnia pomoc medyczn
 • organizator nie ubezpiecza zawodnikw, zawodnicy powinni posiada ubezpieczenie szkolne od nastpstw nieszczliwych wypadkw
 • uczestnicy musz posiada zgod rodzicw na udzia w turnieju plaowej piki nonej z dopiskiem: ?Wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych syna/crki na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nysie i Gimnazjum nr 2 w Nysie
 • zawodnicy otrzymaj puchary, dyplomy i medale
 • przebieg turnieju sdziuj organizatorzy
 • dla wszystkich uczestnikw: zawodnikw turnieju i kibicw przygotowane bd kiebaski
  i picie oraz dodatkowe atrakcje (kurs dk po jeziorze, nauka wiosowania, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej i inne) w dniu podsumowania rozgrywek
 • dojazd uczestnikw turnieju w zakresie wasnym

TERMIN ZGOSZENIA: 24 czerwca 2016 roku do Komendy Powiatowej Policji w Nysie tel. 77-4090951/ 77-4090921 lub do Gimnazjum nr 2 w Nysie tel. 77-43105576/ 77-4310658

 
   10 czerwca 2016 w opolskim archiwum odbyo si podsumowanie konkursu ?wici, wyznawcy, fundatorzy, rycerze. Posta historyczna okresu redniowiecza w subie ideaom chrzecijastwa na lsku?.
   Konkurs przebiega w II etapach. W pierwszym trzeba byo wybra posta redniowieczn i napisa o niej prac. Do II etapu zakwalifikoway si 4 uczennice z naszej szkoy ? N.Malinowska, W.Wieczorek, A.Marchewka i A.Klecza.
   II etap polega na obronie swojej pracy w Archiwum w Opolu, rozmowie z wykadowcami Uniwersytetu Opolskiego oraz ciekawym uargumentowaniu wyboru swojego bohatera. Po tym wyoniono laureatw, z naszej czwrki zostaa wyrniona Agnieszka Klecza. Gratulujemy!
 
 
Szanowni Rodzice,
    Burmistrz Nysy uprzejmie informuje, e trwaj prace nad Rozporzdzeniem Rady Ministrw w sprawie realizacji rzdowego programu pomocy uczniom w 2016 r. WYPRAWKA SZKOLNA.
   Zgodnie z opracowanym projektem rozporzdzenia dofinansowanie obejmowa bdzie zakup podrcznikw do ksztacenia oglnego, w tym podrcznikw do ksztacenia specjalnego lub podrcznikw do ksztacenia w zawodach, dopuszczonych do uytku szkolnego przez ministra waciwego ds. owiaty i wychowania. W zwizku z powyszym nie obejmie zakupu tzw. wicze ani podrcznikw i wicze do religii. Projekt zakada udzielenie pomocy uczniom:
 1.  sabowidzcym,
 2.  niesyszcym,
 3.  sabosyszcym,
 4.  z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim,
 5.  z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6.  z niepenosprawnoci ruchow, w tym z afazj,
 7.  z autyzmem, w tym z zespoem Aspergera,
 8.  z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku z gdy z jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona w pkt 1) ? 7)
posiadajcym orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, o ktrym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, uczszczajcym w roku szkolnym 2016/2017 do:
 • klasy VI szkoy podstawowej,
 • klasy III gimnazjum,
 • zasadniczej szkoy zawodowej,
 • liceum oglnoksztaccego,
 • technikum,
 • szkoy specjalnej przysposabiajcej do pracy dla uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi.
   W przypadku uczniw z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz  uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczszczajcych w roku szkolnym 2016/2017 do szk dla dzieci i modziey do: klas I-III i VI szkoy podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoy ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje rwnie zakup materiaw edukacyjnych (s to w szczeglnoci ksiki pomocnicze, karty pracy, wiczenia rewalidacyjne, ktre s wykorzystywane przez nauczycieli w procesie ksztacenia tych uczniw), o ile uczniowie ci nie korzystaj z podrcznika zapewnionego przez ministra waciwego ds. owiaty i wychowania.
   Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu ?Wyprawka? proszone s o zacho-wanie dowodu zakupu podrcznikw (faktura, rachunek, paragon) i dowiadywanie si w okresie wakacyjnym w sekretariatach szk o terminie i warunkach skadania wnioskw.
 
Szczegowe informacje nt. programu zostan podane po wejciu w ycie ww. Rozporzdzenia.
 
   W dniach 17?19.06.2016 roku nad Jeziorem Nyskim rozegrano eliminacje do Mistrzostw Polski w Siatkwce Plaowej Mczyzn im. Wadysawa Szabata.
   Dla naszego gimnazjum byy to szczeglne rozgrywki, gdy ju czwarty rok z rzdu wsplnie z Ochotniczym Hufcem Pracy w Nysie pomagamy w organizacji tego turnieju. Nasi gimnazjalici podczas trzydniowych rozgrywek, od rana do wieczora podawali piki, grabili boiska oraz pomagali sdziom, zawodnikom i organizatorom. Uczniowie s bardzo zadowoleni i szczliwi z moliwoci pomocy i obcowania wrd najlepszych zawodnikw polskich.
   Wolontariusze Gimnazjum nr 2 w Nysie: Daria Baranowska, Maja Baranowska, Magda Dubicka i Sandra Mikoda z klasy IIId, Katarzyna Leja i Aleksandra Mos z klasy IIIm, Dawid Kurek ? IIIa, Weronika Jelcz, Gabriela Klimczak z klasy IIa, Dominika Pander i Sebastian Kafel ? klasa IIb, Aleksandra Mikoda ? klasa Id oraz ukasz Jastrzbski, Bartomiej Ciasto - LO Carolinum oraz Dominik Grubiak ? Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie.
   Modzie biorca udzia w turnieju ju zadeklarowaa si do pomocy w kolejnych, przyszorocznych rozgrywkach. Osob odpowiedzialn za uczniw bya mgr Beata Ciasto.
 
   W sobot 11 czerwca 2016 roku zawodniczki OSPR naszego gimnazjum miay niepowtarzaln okazj zobaczy ?na ywo" mecz reprezentacji Polski mczyzn w pice rcznej przeciwko reprezentacji Holandii. Wyjazd by dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach dziaania OSPR.
      Mecz rozegrany zosta w Katowickim Spodku, emocje na boisku udzieliy si take kibicom. Okrzykom zagrzewajcym biao ? czerwonych do walki nie byo koca. Nasze dziewczyny z OSPR wytrwale kibicoway reprezentacji, nawet gdy garda odmawiay im posuszestwa. Ostatecznie polscy pikarze rczni pokonali Holandi 27:21. By to  pierwszy mecz baraowy o awans na mistrzostwa wiata we Francji, ktre odbd si w przyszym roku.
    Najskuteczniejszy w naszym zespole by Przemysaw Krajewski, ktry rzuci pi bramek. Tyloma trafieniami popisao si dwch Holendrw - Luc Steins i Arjan Haenen. Rewan odbdzie si 15 czerwca w holenderskim Sittard. Niestety na to wydarzenie nie mamy ju biletw, ale wierzymy, e spotkanie zakoczy si rwnie dobrze dla naszych ulubiecw. Stawka jest wysoka, gdy lepsza druyna z dwumeczu awansuje na mistrzostwa wiata, ktre odbd si w styczniu 2017 roku we Francji.
    W drodze powrotnej niestety zepsu si nam rodek transportu, ale kto by si tym przejmowa, jeli nasi wygrali. Czekajc na zastpczego busa, jeszcze raz przeywalimy emocje towarzyszce nam w Spodku. Mamy nadziej, e bdziemy mie jeszcze okazj spotka si z biao?czerwonymi.
Opiekunowie: Anna Szczypta i Beata Ciasto.
 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 11 z 73

e-Dziennik klas gimn.

Reklama

Certyfikaty szkoły

Nasze certyfikaty

Szkoła monitorowana

 
Reklama
Reklama
Reklama

Bezpieczna szkoła

Reklama
ReklamaCopyright by Janusz Zaczek (2010)

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeżeli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. .

EU Cookie Directive Module Information