Geodezja Mysłowice W czasie okupacji niemGeodezja Mysłowice. W czasie okupacji niem. podobóz obozu koncentracyjnego Auschwitz; liczne oddziały robocze jeńców bryt. Milowice część Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekon.: przemysł mięsny, tworzyw sztucznych, szklarski; liczne wielkie centra handl., np. Plejada; węzeł kol.; komunikacja miejska wspólna z miastami GOP; siedziba diecezji Kościoła rzymskokatol.; Teatr Zagłębia; ośr. XX w. (zamknięto 4 z 5 kopalń, zrestrukturyzowano hutnictwo, zwłaszcza huty Buczek i Cedler) przeobraziło się w ośr. Muzeum Szkła Współcz.; nad Brynicą i Czarną Przemszą planty - ośr. Majątek ruchomy gminy wyceniono na 39.500 zł, nieruchomy na sumę 161.420 zł, zadłużenie wynosiło 38.425 zł. Faktycznie, zalegano nawet z pobo­rami dla funkcjonariuszy gminy.

Projektowanie terenów osiedlowychLiczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni (ogółem/ w ostatniej dobie): 153/0Liczba ozdrowieńców (ogółem/ w ostatniej dobie): 31/4W jakich miastach dostępny jest kierunek geodezja i kartografiaAdres do korespondencji, adres pocztowy - jeżeli jest inny od adresu zamieszkania,Liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS - dane na dzień raport: 25Liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS - dane na dzień raport: 115Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni (ogółem/ w ostatniej dobie): 230/4Geodeta Sosnowiec. Ale poza nimi - czas jakby się w Sosnowcu zatrzymał. Gdy zmarł rzezak geodeta sosnowiec Isachar Wisznic podjęto szybkie działania mające na celu zatrudnienie Jakuba Stencla: „Dotychczas 6-ciu rzezków dokonywało w Rzeźni Miejskiej w Sosnowcu ubój rytualny i też dość pracą byli obarczeni, brak więc 6-tego rzezaka będzie szko­dzić interesom religijnym”. Na oświatę i szkolnictwo religijne przeznaczano 7000 - 8000 zł. Około 8000 zł przeznacza­no na mąkę paschalną dla biednych, 6000 zł na zapo­mogi dla emigrantów, tyleż na pomoc lekarską - ogó­łem 20% budżetu. Mocne strony: Promenada posiada doskonałe warunki dla wypoczynku i rekreacji mieszkańców miasta. Sosnowiec - miasto na prawach powiatu, jest pierwszym pod względem ilości mieszkańców miastem Zagłębia Dąbrowskiego, trzecim w województwie śląskim i piętnastym w Polsce.

Informacje:

Dodany: 2020-12-23
Kategoria: Geodezja

Tagi dla artykułu: 1

geodeta sosnowiec

Copyright © 2020 Gim2.nysa.pl